Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

6216 652f 500
De Zintuigentuin

February 04 2018

Because I had come to believe that art must be disturbing, art must ask questions, art must predict the future. 
— Marina Abramović
1080 099c 500
0969 4faa 500

January 21 2018

Otaczająca nas rzeczywistość ma śmiertelnie poważny charakter i właśnie poczucie przyzwoitości, w zgodzie z życiem, nie pozwala nam dochować wierności naiwnym ideałom lat młodzieńczych.
— Tomasz Mann

January 20 2018

Na domiar złego największy problem, przez dłuższy czas pozostawał zepchnięty na drugi plan przez toczącą się w niej walkę i chęć widzenia siebie jako wiecznej ofiary oszustów i niewdzięczników, a nie jako osoby pozbawionej elementarnego poczucia porządku rzeczy.
— Mój wiek męski

January 12 2018

5254 66c9 500
Piękna polska zima.

January 09 2018

1038 5e2a 500
Ozora
Reposted bynvm nvm

January 07 2018

8732 47a0 500

January 06 2018

Czego teraz najbardziej potrzebuję?
Moją religią jest natura. Jest tym, co wzbudza we mnie uczucia zdumienia, mistycyzmu i wdzięczności.
— Oliver Sacks
Reposted bydancingwithaghostisterthe-impossible-girlsmutekipapierosydancingwithaghostazazelPinkpillsMartwa13
Każdy żywy organizm jest spełniony, gdy podąża prawidłową dla swojej własnej natury ścieżką.
— Marek Aureliusz
Reposted byniskowodancingwithaghostnatorySkydelanwszystkodupasurykatkamiimidusieleccdeparterilovegreentobecontinuedBrilliantwalkthemoonbanshedsfgh
Obecny system edukacji jest pełen błędów, w wyniku których niszczona jest osobowość dziecka.
— Insight

January 05 2018

6407 3f3d 500
Reposted bycavebearPaintedinred
Jak uwolnić się od dyktatury chaotycznego umysłu? 

December 29 2017

7477 38db 500
Reposted bywonko21emenememsnvmMezamecudokuinayaikarisambaankapieceoflifeencouragejezuschytruslisekchytrusekTiffanys
Czym jest miłość, jeśli nie przekonaniem, że się kocha? 
— Terapia
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viastonerr stonerr

December 28 2017

Tak 
To jest coś
Biedna konstrukcja człowieczego lęku
Żyrafa kopcąca się pomaleńku
Tak
To jest coś

Coś z tamtej ściany z aspiryny i potu
Ta mordka podobna do roztrzaskanego kulomiotu
Tak
To jest coś

Czemu próchniejecie od brody do skroni
Jaki wam ząbek w pustej czaszce dzwoni
Tak 
To jest coś

Coś co nas czeka
Użyteczne i groźne
Jak noga 
Jak serce
Jak brzuch i pogrzebacz

Ciemna mogiła człowieczego nieba
Tak 
To jest coś

O wiersz ja ten piszę
Sobie a osłom
Dwom zreumatyzowanym
Jednemu z bólem zęba
Oni go pojmą
Tak 
To jest coś

Bo życie 
Znaczy: 

Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso
Zapładniać mięso Przeklinać mięso
Nauczać mięso i grzebać mięso

I robić z mięsa I myśleć z mięsem
I w imię mięsa Na przekór mięsu
Dla jutra mięsa Dla zguby mięsa
Szczególnie szczególnie w obronie mięsa

A ONO SIĘ PALI

Nie trwa
Nie stygnie
Nie przetrwa i w soli
Opada
I gnije
Odpada
I boli

Tak 
To jest coś
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl